Prezentarea pe scurt, foarte pe scurt, a bazei materiale a școlii.

40 săli de clasă,

18 laboratoare şi cabinete

5 ateliere şcolare

1 sală de sport

1 sala de mese

1 internat

1 cabinet medical

1 cabinet – asistenţă psihopedagogică

1 bibliotecă

1 sală festivă


Această pagină este în curs de editare !