Lista locurilor libere pentru transferul elevilor

Lista cuprinde locurile libere pentru transferul elevilor la C.T. „Mihai Viteazul”, Oradea în perioada vacanței dintre Modulul 1 și Modulul 2, anul școlar 2023-2024.

Lista și informații suplimentare pentru transfer pot fi vizualizate AICI sau descărcată folosind butonul de mai jos:


Consiliul Școlar al Elevilor

Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea este organizat astfel:

Președinte

Vicepreședinte

Secretar

Responsabil activități culturale, artistice și educative

Reprezentant minorități


În plus, dintre membrii Consiliului Școlar al Elevilor se aleg și reprezentanți în cadrul anumitor comisii din cadrul Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea:

Reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație

Reprezentantul elevilor în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)

Reprezentantul elevilor în Comisia antiviolență

Reprezentanții elevilor în Grupul de acțiune antibullying

Reprezentantul elevilor în colectivul de realizare ROF și RI al C.T. „Mihai Viteazul”, Oradea.


Notă: Acești reprezentanți sunt aleși în urma ședințelor de la început de an școlar a Consiliului Școlar al Elevilor.

Comitetul Reprezentativ al Părinților

Președinte

Vicepreședinte

Membri (2)


Membrii Comitetul reprezentativ al Părinților sunt prezenți Consiliul de Administrație și anumite comisii sau grupuri de lucru din cadrul Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea.

Consiliul de Administrație

Grupul de lucru constituit în vederea elaborării/revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) și a Regulamentului Intern (RI) al școlii

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Grupul de acțiune anti-bullying

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)