Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea este o instituție de învățământ tehnologic înființată în 1968. De la înființare instituția s-a dezvoltat continuu ajung un reper pentru învățământul tehnologic din Oradea și din județul Bihor.

Pe tot parcursul anilor sediul școlii a rămas neschimbat: Oradea, str. Poieniței nr. 25, jud. Bihor. În schimb, de-a lungul timpului denumirea școlii s-a modificat, astfel:

Școala Profesională „Înfrățirea”, Oradea (1968-1974)


Actul original de înființare a școlii

Școala s-a înființat prin Ordinul nr. 53/1968 al Ministerului Industriei și Contracțiilor de Mașini și Ordinul nr. 2173/1968 al Ministerului Învățământului ca școală profesională de pe lângă Uzina „Înfrățirea” Oradea pentru pregătirea muncitorilor calificați.

Nou înființata instituție școlară s-a dezvoltat puternic în anii următori, ca dotare, număr de elevi, profile.


Liceul Înfrățirea, Oradea (1974-1993)


Prima promoție de liceu (1978)

Din anul școlar 1974-1975, pe lângă clasele școlii profesionale, sunt incluse și clase de liceu, prin urmare și denumirea școlii de va modifica.

Pentru o scurtă perioadă (1974-1976), școala a primit denumirea Liceul de Mecanică nr. 2, iar din 1976 s-a numit Liceul industrial Înfrățirea.

După 1976 denumirea s-a mai modificat, dar nu semnificativ. Astfel, în 1993 titulatura oficială era Grupul școlar Industrial Construcții Mașini „Înfrățirea”, Oradea.

Anul 1978 a marcat prima promoție a nivelului liceal.

În această perioadă școala și-a continuat creșterea, elevii având rezultate bune atât la nivel de liceu (inclusiv forma de învățământ seral) cât și la nivel de școală profesională. Numărul elevilor a ajuns la 2.000 iar procentul de promovabilitate era de 95-98%. Pe lângă liceu și școală profesională a funcționat și școala de maiștri.


… „Mihai Viteazul”, Oradea (1993 – în prezent)


De la 1 septembrie 1993 Grupul școlar Industrial Construcții Mașini „Înfrățirea”, Oradea își schimbă numele în Grup Școlar „Mihai Viteazul”, Oradea.

Din anul 2002 Grupul Școlar „Mihai Viteazul”, Oradea devine, prin ordonanța Ministerului Educației și Cercetării, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea.

Titulatura de „Colegiul Tehnic” se menține în continuare în ciuda criteriilor tot mai drastice și a „evoluției” tot mai puțin favorabilă instituțiilor de nivel liceal de la filiera Tehnologică.


După 1989, Grupul școlar cunoaște o restructurare profundă, pentru a se putea adapta noilor cerințe de pe piața muncii. Au fost realizate și au început cursurile claselor cu profil (domeniu) Economic,Informatică (liceu zi, seral, școală postliceală) etc., iar școala profesională a fost orientată pe profile noi: ospătar, bucătar, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, mecanici auto etc.

Ulterior s-au adăugat și alte profile (domenii) ca de exemplu Resurse naturale și protecția mediului. Alte profile au continuat până la ora actuală (2022) cu rezultate deosebite: Electronică și automatizări.


La momentul 2022 în școală funcționează 51 de clase, astfel:

  • Liceu, zi: 20 de clase;
  • Liceu, seral: 9 de clase;
  • Școala Profesională: 20 clase (în format dual și profesional);
  • Școala Postliceală: 2 clase.

Colegiul nostru a început prin a fi o școală cu profil industrial (industrie grea) dar dezvoltându-se, a ajuns sa fie o școală dinamică care își pregătește elevii în domenii puternic corelate cu piața muncii în zona Oradea și nu numai.