Această secțiune a site-ului prezintă documentele de funcționare a Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea. Există documente care pot fi accesate din prezenta pagină, dar se poate folosi și secțiunea Structura documentelor pentru accesul la alte documente.


Structura documentelor

Despre … ↗

O scurtă colecție de date referitoare la C.T. „Mihai Viteazul”

CEAC ↗

Informații de bază ale Comisie de calitate din școală: membrii comisiei și rapoartele de evaluare și asigurare a calității

Transparența instituției ↗

Documente de interes public

Documente generale ↗

Documente cu caracter general legate de funcționarea în bune condiții a Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea


Raport de activitate managerială

An școlar: 2021-2022

Plan managerial

An școlar: 2022-2023

Planul managerial de la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea


Situația personalului vaccinat la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Oradea

Data: 1 Noiembrie 2021

Total personal: 114

Total personal vaccinat: 76

Procent vaccinați: 66,6%